Skip to main content
Čo môžeme ponúknuť?
Pri návšteve ktorejkoľvek prevádzky Pohrebníctva Dvonč Vám odborne vyškolení zamestnanci zabezpečia:
 • nadštandartné služby
 • profesionálne poradenstvo pri výbere zo širokej ponuky rakiev, vencov a kvetinovej výzdoby
 • celú organizáciu a vykonanie poslednej rozlúčky ako aj vybavenie formalít s ňou spojených
 • vybavenie matričnýh dokumentov
 • potvrdenie pre zamestnávateľa o účasti na smútočnom obrade
 • dovoz a odvoz kvetinovej výzdoby
 • zapožičanie vencov pri kremačný obrad
 • objednanie autobusu pre pozostalých
 • výroba parte a jeho zverejnenie na vývesných miestach
 • zabezpečenie dychovej prípadne reprodukovanej hudby na smútočnom obrade
 • prevoz zosnulého zo zahraničia a vybavenie potrebných dokladov
 • výkop hrobu a úkony spojené s uložením do hrobu
 • úpravu hrobového miesta
 • vybudovnie hrobovej obruby
 • širokú ponuku pomníkov a doplnkov
 • možnosť zapálit virtuálnu sviecu na vybranom hrobovom mieste
Všetky naše bonusy
Naše bonusy pre Vás:
 • po telefonickom dohovore je možná bezplatná doprava pozostalých do našej kancelárie
 • vybavenie matričných dokladov v Partizánskom zdarma
 • každú poslednú sobotu v mesiaci, vo vyhlásený čas, bezplatná autobusová linka na pohrebiská Šípok a Šimonovany
Ďalej ponúkame široký výber rakiev rôzneho druhu a veľkosti. Od najlacnejších melaminových rakiev až po drahšie kvalitou vysoko cenené dubové a jelšové rakvy.
K rakvám ponúkame aj ich vnútornú výbavu rôznych cenových skupín, od klasických čalúnení s bielou krajkou až po saténové so zlatou krajkou.
Rôzne druhy krížov, krížikov, sviec a iných pohrebných potrieb.
Ponúkame bezplatné vybavenie pohrebných formalít na miestnej matrike a u okresného lekára a hygienika.
Zabezpečíme obrad a vykopanie hrobovej jamy na miestnych pohrebiskách a údržbu hrobového miesta. Údržba miesta sa vykonáva na požiadanie. Pri objednávke vencov a kvetov doprava objednávky na miesto obradu. Odvoz na miestne cintoríny zdarma.
Ďalej zabezpečíme hudobný doprovod k obradu (dychový orchester alebo reprodukovaná hudba). Ponúkame aj výrobu smútočného parte s fotkou i bez, jeho roznos, rozposlanie a výrobu malého smútočného oznámenia a zväčšenie fotky na jej vystavenie pri obrade s uzavretou rakvou. Smútočne parte bez fotky je zdarma.
K službám ktoré sprostredkujeme patrí výroba a osadenie pomníkov, prekrývacích platní a betónových obrúb hrobov.
Dôležité dokumenty
Pre vybavenie úmrtného listu potrebujeme tieto dokumenty:
 • "List o obhliadke zosnulého" v počte min. 3 ks z toho jeden originál. List musí obsahovať 2 ks orig. pečiatky s orig. podpisom ohliadajúceho lekára a 1 ks orig. pečiatky s podpisom ošetrujúceho lekára.
 • občiansky preukaz aj s fotkou
V prípade úmrtia blízkeho - postup
Pri úmrti doma:
 • zavolať príslušnú zdravotnú pohotovosť a oznámiť úmrtie, kde lekár vystaví list oprehliadke mŕtveho
V prípade, že lekár:
 • nariadi pitvu, sám zariadi prevoz zosnulého
 • ak pitvu nenariadi, kontaktujte nás a my sa postaráme o prevoz zosnulého a zabezpečenie požadovaných služieb
Pri úmrti v nemocnici:
 • nariadi pitvu, sám zariadi prevoz zosnulého
 • budete kontaktovaní personálom nemocnice. Potom stačí prísť do nášho Pohrebníctva Dvonč a my Vám poradíme ako postupovať
Ďakujeme za prejavenú dôveru
pohrebníctvo Dvonč