Skip to main content

Správa pohrebísk

Pohrebníctvo DVONČ prevádzkuje pohrebiská na základe vyberového konania:

Pohrebiská patriace mestu Partizánske od 1.1.2006

 • Pohrebisko Šípok
  1800 hr. miest
 • Pohrebisko Šimonovany
  1746 hr. miest
 • Pohrebisko Veľké Bielice
  949 hr. miest
 • Pohrebisko Návojovce
  221 hr. mies

Pohrebiská patriace mestu Trenčín od 1.2.2010

 • Mestský cintorín Juh
  97 746 m2 rozloha - 14 106 hr. miest
 • Záblatie
  6 118 m2 rozloha - 624 hr. miest
 • Zlatovce
  6 684 m2 rozloha - 839 hr. miest
 • Orechové
  4 503 m2 rozloha - 648 hr. miest
 • Istebník
  3 607 m2 rozloha - 472 hr. miest
 • Orechové evanjelický
  1 070 m2 rozloha - 58 hr. miest
 • Kubra
  8 506 m2 rozloha - 819 hr. miest
 • Kubrica
  1 698 m2 rozloha - 160 hr. miest
 • Opatová
  6 770 m2 rozloha - 913 hr. miest
 • Biskupice
  4 004 m2 rozloha - 667 hr. miest
 • Belá
  993 m2 rozloha - 42 hr. miest
 • Horný Šianec evanjelický
  9 554 m2 rozloha - 395 hr. miest
Ďakujeme za prejavenú dôveru
pohrebníctvo Dvonč