Skip to main content

pohrebná služba

správa pohrebísk

pohrebná
služba

správa
pohrebísk

Informácie o cintorínoch v Partizánskom - počet hrobových miest, zosnulých, názov a kontakt na správcu cintorína, fotogaléria a interaktívna mapa cintorína.
Aktuálne smútočné obrady.
Fotogaléria pohrebísk v Partizánskom a Trenčíne, miestne cintoríny na aktuálnych ale aj historických fotografiách.
Ukážky a vzory smútočných parte, ktoré je možné použiť pre aktuálne oznamy smútočných obradov.
Pohrebníctvo Dvonč prevádzkuje pohrebiská na základe vyberového konania.
O našej spoločnosti
Keď nastane pre vás ten ťažký okamih a vy sa obrátite na nás, sme okamžite pripravení vám pomôcť a poskytnúť pomocnú ruku.