Pohrebisko Šípok

Od roku 1995 mesto Partizánske prevádzkuje na sídlisku cintorín, umiestnený v horskom prostredí, ktorý možno smelo zaradiť medzi najkrajšie novodobé zariadenia podobného charakteru na Slovensku.
© Pohrebníctvo Dvonč, Mostová 1780/2A, 958 04 Partizánske, Slovenská Republika