Skip to main content

Pohrebisko Šípok

Od roku 1995 mesto Partizánske prevádzkuje na sídlisku cintorín, umiestnený v horskom prostredí, ktorý možno smelo zaradiť medzi najkrajšie novodobé zariadenia podobného charakteru na Slovensku.