Zabezpečujeme | Naše Bonusy | Dokumenty | V prípade úmrtia

 

dokumenty 

Pre vybavenie úmrtného listu potrebujeme tieto dokumenty:

  • "List o obhliadke zosnulého" v počte min.3 ks z toho jeden originál. List musí obsahovať 2 ks orig. pečiatky s orig. podpisom ohliadajúceho lekára a 1 ks orig. pečiatky s podpisom ošetrujúceho lekára.
  • občiansky preukaz aj s fotkou
  • kartičku poistenca
  • rodný alebo sobášny list

Zabezpečíme obrad a vykopanie jamy na miestnych cintorínoch, tiež prenájom a údržbu hrobového miesta. Údržba miesta sa vykonáva na požiadanie. Pri objednávke vencov a kvetov odvoz objednávky na cintorín kde sa bude obrad vykonávať. Odvoz na miestne cintoríny zdarma. Ďalej zabezpečíme hudobný doprovod k obradu (dychový orchester alebo reprodukovaná hudba). Ponúkame aj výrobu smútočného parte s fotkou i bez, jeho roznos, rozposlanie a výrobu malého smútočného oznámenia a zväčšenie fotky na jej vystavenie pri obrade s uzavretou rakvou. Smútočne parte bez fotky je zdarma. K službám ktoré sprostredkujeme patrí výroba a osadenie pomníkov, prekrývacích platní a betónových obrúb na hroboch.