Zabezpečujeme | Naše Bonusy | Dokumenty | V prípade úmrtia

 

Bonusy 

Naše bonusy pre Vás:

  • po telefonickom dohovore je možná bezplatná doprava pozostalých do našej kancelárie
  • vybavenie matričných dokladov zdarma
  • každú poslednú sobotu v mesiaci bezplatná doprava na cintoríny Šípok a Šimonovany

Ďalej ponúkame široký výber rakiev rôzneho druhu a veľkosti. Od najlacnejších melaminových rakiev až po drahšie kvalitou vysoko cenené dubové a jelšové rakvy. K rakvám ponúkame aj ich vnútornú výbavu rôznych cenových skupín, od klasických čalúnení s bielou krajkou až po saténové so zlatou krajkou. Rôzne druhy krížov, krížikov, sviec a iných pohrebných potrieb.
Ponúkame bezplatné vybavenie pohrebných formalít na miestnej matrike a u okresného lekára a hygienika.