Pohrebníctvo Dvonč 

Vážení zákazníci Pohrebníctvo DVONČ je firma založená na rodinnej tradícii a preto sa vás snažíme 

čo najviac odbremeniť vo vašej ťažkej situácii poskytovaním čo najkompletnejších služieb.

 Dovoľujeme si vás oboznámiť aspoň so základnými informáciami o tom čo poskytujeme a ponúkame. 

Keď nastane pre vás ten ťažký okamih a vy sa obrátite na nás, sme okamžite pripravení vám pomôcť 

a poskytnúť pomocnú ruku. To znamená, že čo v najkratšom čase sa postaráme o telo vášho drahého 

zosnulého, zabezpečíme úpravu a odvoz zosnulého do príslušného domu smútku na cintorín, 

kde budú uložené ostatky zosnulého.